Plastové pletivo Polynet - 10m x 1,25m

Znańćka: Polynet

Plastov√© pletivo Polynet, vyroben√© z polyethylenu, je ide√°ln√≠ pro zahradn√≠ vyuŇĺit√≠ nebo jako plastov√© oplocen√≠ pro lesn√≠ Ň°kolky. Jeho hlavn√≠mi pŇôednostmi jsou vysok√° odolnost, snadn√° instalace a vŇ°estrann√© pouŇĺit√≠, aŇ• uŇĺ jako ochrana stromkŇĮ proti okusu zvńõŇô√≠ nebo jako provizorn√≠ oplocen√≠ pro dom√°c√≠ drŇĮbeŇĺ.

Dostupnost Skladem
MŇĮŇĺeme doruńćit do:
21.5.2024
Kód: 0215
649 Kńć / ks 536,36 Kńć bez DPH
Plastové pletivo Polynet - 10m x 1,25m
Znańćka: Polynet
Plastové pletivo Polynet - 10m x 1,25m
Tip

Plastov√© pletivo: Univerz√°ln√≠ a odoln√© ŇôeŇ°en√≠ pro vaŇ°i zahradu nejen jako ochrana stromŇĮ

Hled√°te univerz√°ln√≠ a odoln√© ŇôeŇ°en√≠ pro oplocen√≠ vaŇ°√≠ zahrady? Plastov√© pletivo Polynet uspokoj√≠ vaŇ°e poŇĺadavky. Nab√≠z√≠me Ň°irokou Ň°k√°lu typŇĮ a rozmńõrŇĮ, kter√© se hod√≠ pro:

  • Ochranu stromkŇĮ proti okusu (plastov√© pletivo 80cm aŇĺ 150cm)
  • Z√°branu proti krtkŇĮm a hraboŇ°ŇĮm (celoplastov√© pletivo)
  • Provizorn√≠ oplocen√≠ drŇĮbeŇĺe (plastov√© pletivo pro drŇĮbeŇĺ)
  • Zpevnńõn√≠ svahŇĮ nebo hr√°z√≠ rybn√≠kŇĮ
  • Podkladov√Ĺ roŇ°t pod tr√°vn√≠k

Plastov√° pletiva Polynet: Hlavn√≠ pŇôednosti

  • Vysok√° univerz√°lnost: Vhodn√° pro rŇĮzn√© aplikace v zahradnictv√≠ a tak√© v lesnictv√≠ jako ochrana proti okusu
  • Odolnost: Odoln√° proti UV z√°Ňôen√≠, mrazu a deŇ°ti
  • Dlouh√° Ňĺivotnost: Zachov√°v√° funkńćnost a tvar po mnoho let
  • Ekonomick√© ŇôeŇ°en√≠: Cenovńõ dostupn√° alternativa k dŇôevńõn√Ĺm a kovov√Ĺm plotŇĮm
  • Snadn√° mont√°Ňĺ: Mont√°Ňĺ pomoc√≠ plastov√Ĺch stahovac√≠ch p√°sek

Vyberte si plastov√© pletivo dle vaŇ°ich potŇôeb 

Nab√≠z√≠me plastov√° pletiva v rŇĮzn√Ĺch v√ĹŇ°k√°ch, rozmńõrech ok a materi√°lech:

 
Upozornńõn√≠:
Plastov√° pletiva Polynet jsou k dispozici v nńõkolika barevn√Ĺch variant√°ch, nejńćastńõji je to tmavńõ zelen√°, svńõtle zelen√°, Ň°edo zelen√° aŇĺ po antracitovou. Je dŇĮleŇĺit√© si uvńõdomit, Ňĺe fotografie produktu na webov√© str√°nce slouŇĺ√≠ prim√°rnńõ k ilustrativn√≠m √ļńćelŇĮm a skuteńćn√Ĺ barevn√Ĺ odst√≠n pletiva, kter√Ĺ je zrovna skladem se mŇĮŇĺe liŇ°it. Barva dodan√©ho pletiva z√°vis√≠ na aktu√°ln√≠ nab√≠dce v√Ĺrobce, a proto nen√≠ moŇĺn√© garantovat konkr√©tn√≠ odst√≠n. PŇôesto se snaŇĺ√≠me, aby byly barevn√© odst√≠ny u v√≠cekusov√Ĺch objedn√°vek co nejv√≠ce sladńõny nebo alespoŇą podobn√©.

DoplŇąkov√© parametry

Kategorie: Plastové pletivo - POLYNET
Hmotnost: 5 kg
Délka pletiva: 10m
V√ĹŇ°ka pletiva: 125cm
Velikost oka: 17 x 17mm